مرکز پیش دبستان و مهد قرآن مسجد الرسول(ص)(ازبهترینهای نازی آباد)55067618///09385975643حورسای سابق

نازی آباد - بازار دوم - خیابان شهید یاسری - پلاک 10 - تلفن 55067618